Lees Nu

Disclaimer

HanBalk.nl is de website van Han Balk | Photography. Ik span mij in om de informatie op deze site zo volledig en correct mogelijk te houden. Ondanks deze uiterste zorg is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. De informatie op deze site kan zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Om deze redenen kunnen aan de website geen rechten worden ontleend. Door deze website te gebruiken stem je in met deze disclaimer.

Han Balk | Photography respecteert de privacy van de bezoeker van deze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de site-bezoeker met zijn bezoek verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

De foto’s op HanBalk.nl zijn gemaakt tijdens openbare voorstellingen, in de publieke- of semi-publiek ruimte(s). Hiervoor heb ik geen toestemming gevraagd aan geportretteerden. Dat is conform de Nederlands wet ook niet nodig. Wil jij je foto echter van deze website laten verwijderen, neem dan contact op.

Alle op HanBalk.nl genoemde tarieven zijn incl. 21% BTW, tenzij anders vermeld.

Aansprakelijkheid

Het bezoek aan HanBalk.nl is voor eigen risico. Han Balk | Photography sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het bezoek van deze website, het gebruik van de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten, of de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen, uit.

Hyperlinks

Deze site bevat hyperlinks naar sites die buiten het domein van HanBalk.nl liggen. Deze links zijn uitsluitend als service voor de gebruiker opgenomen. Voor deze sites kunnen andere voorwaarden gelden. Han Balk | Photography is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van deze sites. Het gebruik van de informatie achter deze hyperlinks is geheel voor eigen risico.

Auteursrecht

Op HanBalk.nl rust auteursrecht. De inhoud (tekst, foto en video) hiervan mag dan ook niet zonder voorafgaande toestemming worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt.

Een uitzondering hierop vormen de evenement foto’s die te vinden zijn onder het menu-item FOTO’S. Deze foto’s vallen onder de Creative Commons BY-NC-ND 4.0 licentie en mogen met inachtneming van de daarbij gepubliceerde spelregels, worden gedeeld en hergebruikt op persoonlijke social media pagina’s.

Deelnemende of organiserende verenigingen mogen per album maximaal 3 foto’s die onder de CC BY-NC-ND 4.0 licentie vallen plaatsen op hun social-media pagina of website. De foto’s moeten echter onderdeel zijn van een nieuwsartikel en in het artikel moet een link naar het desbetreffende album op hanbalk.nl staan.

Het commercieel gebruik van deze foto’s is zonder voorafgaande toestemming niet toegestaan.  Neem voor vragen of opmerkingen contact op.

“It is more important to click with people than to click the shutter.”

Alfred Eisenstaedt